28.3.2017 , Sayi : 1181, Sirküler No : 239

İlgi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarihli ve 140.07-E.3424/10097878 sayılı yazısı, 

İlgi yazı ile;

-Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi kapsamında, 150 GT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GT ve üstündeki diğer gemiler, bu gemilerin yanaştığı lisanslı bütün atık alım yükümlüleri, Liman Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları ve yetki devri yapılmış Büyükşehir Belediyelerinin ilgili birimlerinin, Gemi Atık Takip Sistemi(GATS) ni kullanmakla yükümlü olduğu,

-Bu çerçevede, kullanılmakta olan GATS'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Revizesinin yapıldığı ve "Yeni GATS"a ilişkin Kullanma Kılavuzuna http://gatsweb.cevre.gov.tr/AnaSayfa/ web adresinden ulaşılabileceği ve 30 Mart 2017 tarihi itibariyle uygulamaya geçeceği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                 Saygılarımızla,

                                                                       Murat TUNCER

                                                                       Genel Sekreter   

EKLER

Ek-A: İlgi Yazı(2 syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

GATS Revizyonu Hk.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası