31.3.2017 , Sayi : 1236, Sirküler No : 243

​Bakanlar Kurulunca hazırlanan "2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" aşağıdaki şekilde olup 31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"Kanun No. 6931 Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 26 Ağustos 2010 tarihinde Londra'da imzalanan "2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi"nin çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur." Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                       

                                      Saygılarımızla,

                                      Murat TUNCER

                                      Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3949_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası