3.4.2017 , Sayi : 1275, Sirküler No : 249

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik" 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup,

Kapsamında; bu Yönetmelik çevre ve insan sağlığının korunması açısından iç su taşıtları, karayolu dışındaki hareketli makineler, tarım ve orman traktörleri dahil olmak üzere pozitif ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılan yakıtlara ilişkin çevresel hususları kapsar diye belirtilmektedir.

Yönetmelik; 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

EKLER

Ek-1: Yönetmelik (2 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği                                                                                   Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                       -Y/K Başkanı ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                         -İMEAK DTO Çevre Komisyonu

-S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                           -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk

-TAİS                                                                                     -İMEAK DTO Şube Y/K Başkanları  

-TÜRKLİM                                                                            -İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

-GİSBİR

-GESAD                                                                    

-Yalova Altınova Ter. Giriş. San.ve Tic. A.Ş.

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-Koster Armatörleri Derneği              

-Türk Loydu Vakfı


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gizem MATARACI
Ünvan : Çevre Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (318)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0245_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası