4.4.2017 , Sayi : 1311, Sirküler No : 255

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.)'nin 31.03.2017 tarihli ve 5540

            sayılı yazısı

 

İlgi yazıda, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlandığı, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmakta olduğu,

 

Ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicilerin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarım düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı,

 

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının  ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı,

 

Konu ile ilgili olarak, EK'de  yer alan ''Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanları Hakkında Anket" in 07/04/2017 tarihine kadar ilgili Üyemiz firmalarca doldurularak mbavata@ekonomi.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi istenmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica  ederiz.                          

                                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                            

 

                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                       Genel Sekreter

EKLER:

EK: Anket (4 sayfa)

 

 DAĞITIM
 Gereği:Bilgi:
-Türk Armatörler Birliği- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.- WISTA Türkiye Derneği
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,

  32,33,34,35,36,37,40,41,42,43 ve 44 ve No' lu Meslek

  Grupları Üyeleri

-GESAD 
-GİSBİR
-Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. 
-KOSTBİR 
-YAGESAD 
-UND 
-TÜRK LOYDU 
-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 
-Gemi Brokerleri Derneği 
-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. 
-TÜRKLİM 
-UTİKAD 
-KOSDER 
-ROFED 
-İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği 
-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 
-Gemi Sahibi Firmalar 

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sayı 1311 Sirkü 255.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası