7.4.2017 , Sayi : 1362, Sirküler No : 265

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik" 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olup,

Yönetmelik; kontrol altına alınan maddelerin, yeni maddelerin, bu maddeleri içeren veya bu maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanların; üretimi, dış ticareti, kullanımı, piyasaya arzı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve bertarafı ile tüm bilgilerin rapor edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsamaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

                                                                                                                   Murat TUNCER

                                                                                                                   Genel Sekreter

 

EKLER

Ek-1: Yönetmelik (7 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği                                                                                   Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                       -Y/K Başkanı ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                         -İMEAK DTO Çevre Komisyonu

-S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                           -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk

-TAİS                                                                                     -İMEAK DTO Şube Y/K Başkanları  

-TÜRKLİM                                                                               -İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                   

-GİSBİR

-GESAD                                                                    

-Yalova Altınova Ter. Giriş. San.ve Tic. A.Ş.

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

-Koster Armatörleri Derneği              

-Türk Loydu Vakfı


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gizem MATARACI
Ünvan : Çevre Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (318)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0256_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası