7.4.2017 , Sayi : 1359, Sirküler No : 262

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tarafından hazırlanan "Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik ile; 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin maddeleri aşağıdaki(Ek-1) şekilde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederiz.                                                           

            Saygılarımızla,

            Murat TUNCER

           Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1: Değişiklik Yönetmeliği

           (2syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4073_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası