10.4.2017 , Sayi : 1413, Sirküler No : 272

​Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında yayımlanan haberde ;

- TIR Karnesi kapsamı taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önce RO-RO ile gelenler dahil taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulamanın 25 Nisan 2017 tarihinde başlayacağı,

- Ön beyanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden giriş gümrük idaresine elektronik ortamda verileceği,

- 25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesi'nin Volet-1 tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verileceği, bu bilgilerin TIRCUS Programı'ndan veya TIR-EPD Programı'ndan TIR Karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı'na aktarılacağı, ön beyanı verilmemiş TIR Karnelerinin giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacağı ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edileceği, ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacağı,

- 06/04/2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programı'nın pilot uygulamasına başlanacağı, bu tarihten sonra firmalarca bu program üzerinden ön beyan verilmesi mümkün bulunmadığı, yabancı taşıyıcı firmaların da kendi adlarına ön beyanda bulunabileceği,

belirtilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan TIRCUS Programı Kılavuzu ekte yer almakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                        Saygılarımızla,

EK : TIRCUS Programı Kılavuzu ( 19 sayfa)         

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

Gereği                                                                  Bilgi

- Tüm Üyeler (Web)                                           - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                    - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.     - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acent.Derneği

- TAİS

- KOGAD

- TÜRKLİM

- UTİKAD

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği                             

- İMEAK DTO Şubeleri/Temsilcilikler

- 30,32,36,40,41,42,43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri  

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4143_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası