10.4.2017 , Sayi : 1422, Sirküler No : 274

İlgi: T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü' nün 31.03.2017 tarihli ve 155.99-E.26605 sayılı yazısı, 

İlgi yazı ile;

Dünya Engellileri Gelişim Derneği Genel Merkezi tarafından, "bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması", çevre kirliliğinin önlenmesi ve elde edilen gelirlerin engellilere yönelik yardımlar yapılması konusunda Türkiye genelinde bir Proje başlatıldığı,

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, liman tesislerinde oluşan bitkisel atık yağların değerlendirilmesi için, toplama bidonlarının bırakılması ve bahse konu atıkların toplanmasının sağlanabileceği,bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                       

                            Saygılarımla,

                            Murat TUNCER

                            Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1:İlgi yazı (5 syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Bitkisel Atık Yağ Projesi.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası