11.4.2017 , Sayi : 1423, Sirküler No : 275

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2017 tarihli ve 160.02-E.26975 sayılı yazısı, 

İlgi yazı ile;

"Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi'nin 08.09.2017'de yürürlüğe gireceği, bu tarihe kadar ilgili gemilerin sörveyler sonucu Sertifikalandırılması, Balast Yönetim Planları ile Balast Suyu Kayıt Defterleri'nin hazırlanması, uygun bir Balast Arıtım Cihazı ile donatılması gerekeceği,

Bu kapsamda, Sözleşmeye ait uygulama ve seçenekler ile birlikte, Türk bayraklı gemilere takılacak olan arıtım cihazlarının ülkemizden bir tip onayı almış olması, yetkilendirilmiş kuruluşlara tip onayı düzenlenmesi konusunda yetki devri planlandığı, sürekli aynı rotada çalışan gemiler için Muafiyetlere ait prosedür hazırlanacağı belirtilerek, Odamız görüşleri istenmektedir.

Söz konusu yapılacak düzenlemelere olabilecek görüşlerinizin, 28.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                               Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Murat TUNCER                                                                                                           

                               Genel Sekreter

EKLER;

EK-1:İlgi yazı (1syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Balast Suyu Yönetimi Yetkili Kuruluşlar Hk.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası