13.4.2017 , Sayi : 1468, Sirküler No : 284

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

            Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarih ve E.29706 Sayılı yazısı.

                     b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                         Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarih ve 3312 Sayılı yazısı.

 

 

Liman Başkanlıklarına,           Klas Kuruluşlarına ve Odamıza gönderilen İlgi (a) yazı ile;

 

            - Türk Bayraklı gemilerde PSC denetimlerinde tutulma yaşanması durumunda yapılacak ilave denetimlere ilişkin esaslar ile tüm paydaşların gemi denetimlerindeki sorumluluklarına önem göstermesi ve PSC sırasında tespit edilen her eksikliğin fotoğraflanarak kayıt altına alınması, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta ivedilikle Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilmesi hususlarının İlgi (b) yazı belirtildiği,

 

            - Ancak yaşanılan tutulmalarda İlgi (b) yazı kapsamında donatanlar/işletmeciler/gemi kaptanları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin kifayetli bir biçimde yapılmadığının görüldüğü, PSC denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin gemi kaptanları tarafından tarih ve saat belirtilecek biçimde fotoğraflanarak kayıt altına alınması, donatan/işletmecilerden de talep edilmesi halinde söz konusu kayıtların ibraz edilmesinin büyük önem arz ettiği,

 

            - Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde işletmeciden ve geminin Emniyet Yönetimi Belgesini (SMC) düzenleyen kuruluştan düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin kayıtların Bakanlıklarınca talep edildiği, bu itibarla Bakanlıklarına gönderilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerle birlikte eksikliklere ilişkin kanıtların ve PSC raporunun da iletilmesi gerektiği,

 

            - Ayrıca, Paris MOU PSC Prosedürlerinin güncellenmesi sebebiyle; PSC raporlarında 15150 kodu ile belirtilen ISM eksikliği kodunun güncellenerek, bu eksiklik için daha önce 19 ve 18 olarak düzenlenen eksiklik kodlarının, 19 ve 21 kodları olarak değiştirildiği, bu kodlardan; 19 kodu verildiğinde geminin tutulduğu, geminin kalkış öncesi İdare tarafından ilave SMC denetimi yapılması gerektiği ve PSC raporunda ISM ile ilişkilendirilen eksikliklerin, ISM Kod uygulamalarında ciddi bir sorun olduğunun veya etkin uygulama eksikliğinin objektif kanıtları olduğunun belirtildiği, 21 kodu verildiğinde ise 3 ay içerisinde işletmeci tarafından ISM sistemiyle ilgili düzeltici faaliyetlerin (önleyici faaliyetleri de kapsamaktadır) yapılması gerektiğinin, PSC raporunun da ISM ile ilişkilendirilen eksikliklerin, ISM Kod uygulamalarında bir sorun olduğunun veya etkin uygulama eksikliğinin objektif kanıtları olduğunun ve ayrıca denetimin tamamlanmasından 3 ay sonrasında anılan geminin tekrar PSC denetimine tabi tutulacağının belirtildiği, söz konusu ifadelerin standart ifadeler olup, PSC raporunda kod belirtildiğinde sistem tarafından otomatik olarak kaydedilmekte olduğu,

 

            - Türk Bayraklı gemilerde Paris MOU’da herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen; 2017 yılı içerisinde Paris MOU’da ISM eksikliği tespit edilmiş gemilere SMC Belgesini düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluş / Liman Başkanlığı tarafından, belirtilen PSC denetiminden sonra SMC denetimi yapılmış ise denetim raporlarının suretlerinin yetkilendirilmiş kuruluş / Liman Başkanlığı tarafından Bakanlıklarına iletilmesi, denetim yapılmamış ise ivedilikle ilave SMC denetimlerinin yapılıp, denetim raporlarının örneklerinin gemide bulundurulması ve denetim raporlarının suretlerinin ivedilikle Bakanlıklarına iletilmesinin gerektiği,

 

            - Konunun önemine binaen, anılan uygulamalarda herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi ve söz konusu denetimlerin yapılmaması halinde ilgili yetkilendirilmiş kuruluş / Liman Başkanlığı tarafından ISM Kod’a göre büyük uygunsuzluk olarak işlem yapılması ve Bakanlıklarına bilgi verilmesinin büyük önem arz ettiği, müteakiben Paris MOU denetimlerinde          21 kodlu eksikliği bulunan Türk Bayraklı gemilerde aynı uygulamaya devam edileceği,

 

hususları belirtilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                               Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                    

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- TAİS                                                                                - İ.T.Ü. Denizcilik Fak. Mezunları Derneği

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                        - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                           -Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                     - Gemi Mühendisleri Odası

- UND                                                                                - WISTA Türkiye Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- KOSDER

- ROFED

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                               

- Acenteler                                                                


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Sorumlu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-ParisMOU Denetimleri.doc.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası