17.4.2017 , Sayi : 1511, Sirküler No : 292

Sayın Üyemiz,

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, "2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)17.04.2017 Tarih ve 30041 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile; 2017 yılında uygulanacak mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) avcılığına ilişkin esaslar ile bu avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bu gemilere Bakanlıkça belirlenen yıllık toplam av kotasının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına başvuruda bulunmak isteyen gemi sahip ve donatanlarının, 17.04.2017-02.05.2017 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

"Müracaat ve Şartları", "Müracaatı Kabul Edilen Balıkçı Gemilerine Kota Tahsisatına İlişkin İş ve İşlemler", "Çeşitli Hükümler" ve "Yetki ve Denetim"e ilişkin detayların yer aldığı Tebliğ ve Ekinin tamamı Odamız ( www.denizticaretodasi.org.tr ) web sayfasında Mevzuat/Duyurular bölümünde yayımlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                    

                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EK: Tebliğ ve Eki (2 Sayfa) (Web Sayfası)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                      Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                  - İMEAK DTO YK Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- 01,02 No.lu Meslek Komite Üyeleri                      

- SUR-KOOP

- Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği                                                          

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Balıkçılık Kooperatifler Birliği

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Zehra Serap BÜRTEK
Ünvan : Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (159)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası