17.4.2017 , Sayi : 1521, Sirküler No : 296

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün

        07.04.2017 Tarih ve E.29950 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile özetle;

 

- 2012 yılında yapılan NATO reformu neticesinde adı NATO Destek Ajansı (NSPA) şeklinde değiştirilen ve Lüksemburg’ta faaliyet göstermekte olan,  müşterilerine ikmal, bakım, tedarik, nakliye, mühendislik, harekat alanlarında üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin barış ve harekatta ihtiyaç duyabileceği ofis malzemelerinden, araç ve silah malzemelerine kadar her türlü mal ve harekat alanında yemek ve barınma hizmetlerine kadar her türlü havaalanı kurulum ve bakımına hizmet tedarik eden ve arşivlerinde 650 Türk firmasının da kayıtlı olduğu,

 

- Stratejik kara, hava ve deniz ulaştırması, akaryakıt nakli, depolanması ve işletilmesi, inşa, bakım, ikmal vb. yan kollarda faaliyet gösteren NSPA faaliyetlerinden ülkemiz ulaştırma sektörünün daha fazla pay alabilmesi için ilgili sektörlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarının önem arz ettiği,

 

- Ulaşım sistemleri ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın NSPA veri tabanına kayıt olmalarından, kaynak arşivine müracaat ve kaydın kesinleşmesi aşamalarında MSB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ilgili birimleriyle temasa geçilmesi ve gerekli sertifikaların alınması işlemlerinde koordinasyonunun Bakanlıklarının Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yürütüleceği,

 

- Bu kapsamda ilgilenen firmaların UDHB Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçmelerinin sağlanması,

hususları istenmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                   Saygılarımızla

 

                                                                                                            

EK: İlgi Yazı ve Ek’leri (9 Sayfa - Web sayfası)

                                                                                                             Murat TUNCER

DAĞITIM                                                                                                 Genel Sekreter  

GEREĞİ                                                                                             BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                         - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                       - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- TAİS                                                                                                - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                         

- GİSBİR                                                                                             - Gemi Brokerleri Derneği

- GESAD                                                                                            - Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                                      - Tüm Meslek Grupları

- KOSTBİR                                                                                                        

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- ZEYPORT

- SULİM

- ROFED


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK_9sf.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası