20.4.2017 , Sayi : 1573, Sirküler No : 301

Sayın Üyemiz,

İlgi:  KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan, 31.03.2017 tarih ve 5057 sayılı yazı ve           

         Eki.

İlgi yazıda, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği ve ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu belirtilmektedir.

COSME Programı'nın bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında, -"GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Enterpreneurs - Genç Girişimciler için Erasmus proje teklif çağrısı yayınlamış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda(Ek-1) yer almaktadır. Teklifler için son başvuru tarihi 07 Haziran 2017, Brüksel saati ile 17:00'dir.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın öncelikleri arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programı'ndan etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesi amacıyla, yapılacak başvurulara ilişkin gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi istenmektedir.

İlgi yazı ve Eki Proje Teklif Çağrısı ilişikte sunulmuştur (Ek-1).

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Eki Proje Teklif Çağrısı.

Gereği:                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                             -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                               Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                  -Sn. Sefer KALKAVAN                                            

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    TOBB DTO'ları Konsey Başkanı                               

-İMEAK DTO Şubeleri                                               -Meclis Başkanlık Divanı        

-TÜRKLİM                                                                -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-GESAD                                                                     -Sn. Erol YÜCEL

-GİSBİR                                                                     TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-KOSTBİR                                                                 -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

-YAGESAD                                                               -WİSTA Türkiye

-UND                                                                         -Gemi Mühendisleri Odası

-KOSDER                                                                  -Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-ROFED                                                                     -Türk Armatörleri İşverenler Sendikası

-UTİKAD

-Türk Loydu

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

-Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Emre MENGİ
Ünvan : AB İlişkileri Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (317)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

COSME GGK TARAMA.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası