20.4.2017 , Sayi : 1576, Sirküler No : 302

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 18.04.2017 Tarih ve 6415 Sayılı yazısı.

 

            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile;

            - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dağıtımlı yazısı ile, 01.07.2005 Tarih ve 5378 Sayılı "Engelliler Hakkında Kanun"nun geçici 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, "Şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."  hükmüne istinaden, "Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik"in 13.01.2017 Tarih ve 29947 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı,

            - Bahse konu Yönetmelik ile; karayolunda şehirlerarası taşıma hizmeti sağlayıcılarına, seyahat acentelerine, karayolları mola noktası ve terminal işletmecilerine, servis hizmeti sağlayıcılarına, denizyolunda şehirlerarası taşıma ve kıyı tesisi işletmecilerine, demiryolu tren işletmecilerine ve hava yolu taşıyıcıları ile terminal işletmecilerine düşen yükümlülüklerin belirlendiği,  

            - Yönetmelikte kapsamında ayrıca, karayolunda şehirlerarası yolcu, servis ve turizm taşımacılığı yapılan araçlar, denizyolu ve iç suyolu ile demiryolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili hususların yer aldığı,

belirtilerek, bahse konu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 Sayılı Kanunun geçici 3. maddesinin 5. fıkrası kapsamında işlem yapılacağı ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

EKLER:

EK 1: İlgi Yazı ve Ekleri (5 Sayfa) (Web Sayfası)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:                                                                                    

- Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                         - İMEAK DTO Şube Başkanları

- İDO A.Ş.

- İZDENİZ A.Ş.

- GESTAŞ

- ROFED

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                   

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.       

- 14, 31, 38, 39, 45, 46, No.lu Meslek Grupları       

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Zehra Serap BÜRTEK
Ünvan : Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (159)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası