6.10.2017 , Sayi : 3771, Sirküler No : 635

           Karadeniz'de gemi seferleri ve Kırım bağlamında gözetilecek ilkelerin belirlenmesi amacıyla, Kırım Bölgesi Limanlarına gerçekleştirilen seferlere getirilen kısıtlamalara ilişkin Ülkemizin yürüttüğü dış politika göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve konunun bizzat Liman Başkanlıkları tarafından takip edilmesi gerektiği,

             Bu kapsamda;

Liman Başkanlıklarınca, Karadeniz Limanlarından gelen gemilerin geliş bildirimlerinde konunun takibine yönelik son Liman Çıkış Belgelerinin ve son çıkış limanından itibaren jurnal kayıtlarının gemilerden talep edilerek kontrolünün sağlanacağı, ayrıca gemilerin bahse konu limanlardan geldiğinin kontrolü için mevcut tüm sistemler ve açık kaynaklar da kullanılarak (AIS, VDR, verileri vb) gerekli kontrollerin yapılacağı;

             Kırım Bölgesinden ve Limanlarından geldiği tespit edilen gemilerin ülkemize girişlerine müsaade edilmeyeceği ve bu bölge limanlarına çıkış verilmeyeceği,

          Ayrıca; Liman Başkanlıklarınca acentelerden; "Limanımıza uğrayacak geminin son çıkış noktasının Kırım bölgesi limanları olmadığını, limandan Kırım bölgesi limanlarına çıkmayacağını, Kırım ibareleri taşıyan gümrük, liman ve ticaret belgelerine "Ukrayna" ibaresi içerseler dahi ülkemiz makamlarında hiçbir işlem yapılmayacağı, her hangi bir şekilde yukarıdaki hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde tüm liman masrafları ve hukuki sorumlulukların acentemize ait olacağını beyan ve taahhüt ederiz" şeklinde bir taahhütname alınacağı,

            Bu hususların, gemilerin donatanına, bayrağına ve yüklü olup olmadığına bakılmaksızın, eksiksiz ve istisnasız uygulanacağı, bu çerçevede gereken tüm tedbirler alınarak, ülkemizin yürüttüğü dış politika ve hedeflerine uygun şekilde gereken hassasiyet gösterilerek, takibinin Liman Başkanlıklarınca yapılacağı bilgisi alınmıştır

           Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                            

                                                                                                                  Saygılarımızla,                                                                                                                                                

        

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                  Genel Sekreter  

   DAĞITIM:

   Gereği:                                                                                                                               Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
-Türk Armatörler Birliği  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.-Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                      

-14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

-Sn. Sefer KALKAVAN

 TOBB DTO'ları Konsey  Başkanı

  35,37,38,40,41,42 ve 43 No.lu Meslek Komitesi Bşk.-Meclis Başkanlık Divanı
 -İMEAK DTO Şubeler-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-UND

-KOSDER

-Sn. Erol YÜCEL

 TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-ROFED-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
-UTİKAD-WISTA Türkiye Derneği
-Gemi Brokerleri Derneği
-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
-Gemi Sahibi Firmalar

 

                        


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK_3771.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası