7.9.2018 , Sayi : 3398, Sirküler No : 511

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2018 tarih ve

                    E.65168 sayılı yazısı.

             

            İlgi yazı ile,  Dışişleri Bakanlığı tarafından Tunus makamları tarafından çeşitli sektörlerde yayımlanan ihale duyurularının ilgililere duyurulması istenmektedir.

 

            İlgi yazı ekindeki listede,  03 nolu İhale makamı Deniz Ticareti ve Limanlar İdaresi olan Enfidha derin su limanı ilk etabı projesinde konteyner terminali altyapısının inşaat işlerinin finanse edilmesi ve EPC (Engineering Procurement Construction/Mühendislik Tedarik İnşaat) modunda gerçekleştirilmesi hususu da yer almaktadır.

Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde ilgi yazı eki yayınlanmaktadır.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                               

                                                                                                                             Saygılarımızla,

     

                                                                                                                             Murat TUNCER

       Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Eki (3 sf)

 

DAĞITIM:

GEREĞİ                                                                                          BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                           .   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- SULİM                                                                            

- 08, 44, 47 No’lu Meslek Grupları

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3398-511.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası