7.9.2018 , Sayi : 3419, Sirküler No : 512

​                    

Sayın Üyemiz,

           

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 77'nci maddesinin birinci fıkrası "Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanun uyarıca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir." hükmünü içermektedir.

 

6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunun 51'inci maddesine göre, 19.10.2010 tarihinden bu yana uygulanmakta olan % 1,40 gecikme zammı oranı, 05.09.2018 Tarih ve 30526 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 62 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederiz.             

                                                          

                                                                                                                                                                 Saygılarımızla,  

                                                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                                                 Genel Sekrete

 

 

               DAĞITIM

 

                Gereği :                                                            Bilgi:

  •     Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                    - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  •     İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri                   -  İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

 

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Ayşe DEMİR
Ünvan : Gelirler Birimi Belge Kayıt Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (301)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası