5. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı

17.10.2017

11-15 Kasım 2017 tarihleri arasında, Tebriz Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde, teknolojik tasarım, teknolojinin ticarileştirilmesi ve teknolojik kalkınma ve bilgi destekli hizmet ürünleri olmak üzere 3 alanda 5. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı (RINOTEX-2017) düzenlenecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgilere www.rinotex.ir, tabrizcordiro@iran.tr ve +98 413 529 19 26 nolu telefondan ulaşılabilir.

 


Detaylı Bilgi

MARPOL Ek V çöp boşaltımı gereklilikleri revize edildi

17.10.2017

SQE Marine danışmanlık şirketi IMO MEPC 70. Oturumunda kabul edilen, deniz çevresine zararlı (Harmful to Marine Environment-HME) maddeler ve Çöp Kayıt Defteri formu ile ilgili MARPOL Ek V değişikliklerinin 1 Mart 2018'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan bir sirküler yayımlamıştır.

MEPC 70'de kuru dökme yükler ile ilgili kabul edilen değişiklikler, yüklerin Karar MEPC.219(63): MARPOL Ek V'in Uygulanması için 2012 Kılavuzları'nda belirtilen kriterlere ve deniz çevresine zararlı olup olmadığına ilişkin donatan tarafından yapılan beyana göre sınıflandırılmasını şart koşmaktadır.

Karar MEPC.277(70)'de kabul edilen değişiklikler;

  • MARPOL Sözleşmesi Ek V, Kural 4 ve Kural 6'da (çöp boşaltımı şartları), kuru dökme yüklerin sınıflandırılması için kriterler getirilmesine ilişkin değişiklikler,
  • Yük kalıntılarının Atık Alım Tesislerine verilmesi/boşaltılması ile ilgili bilginin ayırt edilmesi amacıyla Çöp Kayıt Defteri formunda iyileştirme yapılmıştır. Başlıca değişiklik; atılan çöplerin kaydının Bölüm I ve Bölüm II olarak ikiye ayrılmasıdır. Bölüm I tüm gemiler için kullanılacak olup, Bölüm II yalnızca kuru dökme yük taşıyan gemiler için gerekli olacaktır,
  • Yeni çöp sınıfı olan "E-atık" Çöp Kayıt Defteri formunda yer almıştır. E-atık; parçalar, alt gruplar ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere çöp olarak atılan herhangi bir elektronik ekipmanı tanımlamaktadır,
  • Çöp Kayıt Defteri formunda Bölüm I'e ilave bir tablo getirilmesi,
  • EK V Kural 10'un, Ek'li Çöp Kayıt Defteri formuna uyumlaştırılması, şeklindedir.

Buna ilaveten gemi işletmecilerinin güncel MARPOL Ek V çöp boşaltımı gerekliliklerine uyum sağlamak için;

  • Etkin ve güncel bir Çöp Yönetim Planı ve Çöp Kayıt Defteri bulundurmaları,
  • Gemide "E-atık" ve "Yük Kalıntıları"na dair yeni Çöp Türlerini işaretlemeleri hususunda mürettebatlarını bilgilendirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: www.green4sea.com


Detaylı Bilgi

İran Taşımacılık ve Lojistik Forumu, 5-6 Kasım 2017, Tahran/İran

17.10.2017

İran Taşımacılık ve Lojistik Forumu, 5-6 Kasım 2017, Tahran/İran

İran'ın kapılarını uluslararası iş dünyasına açtıktan sonraki özel durumu dikkate alındığında, ülkenin iş atmosferi ve stratejisinde büyük gelişmeler kaydetmenin hayati önem taşıdığı, farklı alanlarda ulusal ekonomiyi yeniden canlandırmanın taşımacılık sektöründeki gelişmelere bağlı olacağı ve  İran'ın 2025 vizyon planının ana hedeflerinde ulaşmasında bu koşulların kilit rol oynadığı belirtilmektedir. İran platformunun uluslararası arenada güç kazanmasından sonraki bu çağda, İran Taşımacılık & Lojistik Federasyonu ve IICIC tarafından, ana amacı taşımacılık projelerinin tanıtılması, ulusal ve uluslararası yatırımları cazip kılmak olan İran Taşımacılık ve Lojistik Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Önemli medeniyetler ve kültürlerin beşiği ve geçiş yolu konumunda olan İran'da, antik cağlardan bu yana taşımacılığın büyük bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Şimdilerde İran'ın bölgesel ve uluslararası seviyede bir aktarma merkezi olarak tanındığı, sektörün gelecekteki gelişiminde muazzam bir kapasite ve potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir.

Forumun ana başlıkları olarak;

           -Taşımacılık uygulamaları ve lojistik Tecrübeleri,

-Lojistik Ticareti ve Transit,

-Lojistik ve Farklı Endüstriler,

-Taşımacılık Ekonomisi,

-Taşımacılık ve Lojistiğin Güçlenmesi,

konularına değinileceği bildirilmektedir.

İran Taşımacılık ve Lojistik Forumu ile Fuarı, 5-6 Kasım 2017 tarihlerinde Chamran Otoyolu Velenjak Caddesi karşısı IRIB International Conference Center, Tahran/İran 'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için http://www.iicic.com/logistics/ linki ziyaret edilebilmektedir.

 

Kaynak: http://www.iicic.com/logistics/

 


Detaylı Bilgi

Gemiler İçin Emisyonların İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Uygulamaları ve Gemi Yakıt İkmali Hakkında Güncel Bilgiler Semineri

13.10.2017

"Gemiler İçin Emisyonların İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Uygulamaları ve Gemi Yakıt İkmali Hakkında Güncel Bilgiler  Semineri"nin, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü 14:00-16:45 saatleri arasında Odamız Meclis Salonu'nda Ek'te belirtilen program çerçevesinde gerçekleştirilecek seminere katılım sağlayanlara "Seminer Katılımcı Belgesi" verilecektir.

 

 Ücretsiz olarak düzenlenecek ve katılımcı sınırlaması bulunmayan Seminerde, katılım belgelerinde sorun yaşanmaması için https://goo.gl/forms/AMBle1QnIiRaBB0U2 linkindeki formun, en geç 16 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

 

 

 


Detaylı Bilgi

Fiberglas tekne sorunu

12.10.2017

Denizlere her yıl, muhtemelen karada bertaraf tesisi yetersizliği nedeniyle, balıkçı teknesi ve gezi teknesi de dahil olmak üzere bir çok terk edilmiş veya kullanılmayan fiberglas tekne bırakılmaktadır. Bu, atıkların denize boşaltılmasını düzenleyen anlaşmalara taraf olan Pasifik temsilcileri tarafından açığa çıkarılan bir sorundur. Ancak sorunun büyüklüğü ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü Tarafları, 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde IMO Genel Merkezi, Londra'daki toplantıda bir araya geleceklerdir. Toplantıdan beklenen; fiberglas teknelerin bertarafı ile ilgili sorunun büyüklüğü, depolama veya geri dönüşüm alternatifleri ve fiberglasın deniz çevresine potansiyel etkilerine dair daha çok bilgi edinmek için bir çalışma başlatmaktır. Bu tür bir çalışma, atık boşaltımı anlaşmalarının sorunun çözümünde nasıl fayda sağlayabileceği ile ilgili önemli bilgiler sağlayabilir.

Ayrıca bu hafta, ilk olarak 2000 yılında kabul edilen, deniz üzerindeki platformların veya diğer insan yapımı yapıların değerlendirilmesine ilişkin özel rehberlerin güncellenmesindeki gelişmeler gözden geçirilecektir. Gündemdeki diğer bir konu; dip tarama malzemesi yönünden etki listesi ve etki seviyeleri (sedimanların denizde bertaraf edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesine ilişkin karar verme sürecinde kullanılan eşik değerler) ile ilgili bir başka rehberin geliştirilmesidir. Londra Sözleşmesi veya Londra Protokolü'nü imzalayan ülkelerin sularına yıllık ortalama 500 milyon ton izin verilen dip tarama malzemesi boşaltılmaktadır. Dip tarama malzemesinin aşağı yukarı %10'u; denizcilik kaynaklı, endüstriyel ve kentsel deşarjlar veya yüzeysel akış ile kontamine olmaktadır. İzin öncesi dip tarama malzemesinin denize boşaltımının uygunluğunun değerlendirilmesi bu açıdan önemlidir.

Londra Sözleşmesi 39. Taraf Ülkeler İstişare Toplantısı ve  Londra Protokolü 12. Taraf Ülkeler Toplantısı, 2016 Stratejik Planı'na uygunluk ve planın uygulanması ile ilgili konuları da göz önüne alacaktır. Toplantının açılışı IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'i vekaleten IMO Yöneticisi Stefan Micallef tarafından yapılmış olup, toplantıya  Kore Cumhuriyeti'nden Dr. Gi-Hoon Hong başkanlık etmektedir.

Kaynak: International Maritime Organization


Detaylı Bilgi

Tekirdağ Limanı özelleştirilecek

11.10.2017

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı, Özelleştirme İdare Başkanlığı resmi sitesinden yapılan duyuruya göre 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özelleştirme ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

 

İhale için son teklif verme tarihi 20 Aralık 2017, geçici teminat bedeli ise 15 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı Tekirdağ Limanı, 2010 yılında açılan demiryolu hattıyla Türkiye'nin ender demiryolu bağlantılı limanı olmuştu.

 

1997'de özelleştirilmişti, 2012 yılında devredilmişti.

 

100 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulu liman, 2100 metre iskele uzunluğuna sahip ve limanda genel kargo, sıvı ve dökme yük kabul ediliyor. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan demiryolu feribot yine bu limanı kullanıyor. Feribota bağlanan demiryolu, sınırlı olarak liman için de kullanılabiliyor.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1997 yılında Akkök Grup'a yıllık 2.6 milyon dolar sözleşme bedeliyle kiralanan liman, işletmesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerindeki sorunlar nedeniyle 2012 şubat ayında yılında faaliyetini durdurmuş ve mart ayında tekrar Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredilmişti.

 

14 Eylül 2017 tarihinde 30180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuatta ise Tekirdağ Liman Alanına yönelik 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.09.2017 tarihli ve 2017/84 sayılı Kararı ile onaylanmıştı

 

Kaynak: Dünya gazetesi 11.10.2017Detaylı Bilgi

Rotterdam Limanı çevreci denizciliği teşvik etmekte

05.10.2017

Rotterdam Limanı; çevreci gemileri, özel liman harçlarında indirim ile ödüllendirerek sürdürülebilirliğe giden yolda iklim değişikliğini azaltmayı hedeflemektedir.

31 puan ve üzerinde puana sahip Çevresel Gemi İndeksi (Environment Ship Index - ESI) ile Rotterdam'a ulaşan açık deniz gemileri, gros ton başına liman ücretinde %10 indirimle ödüllendirilmektedir. Çevresel Gemi İndeksi, diğer Kuzeybatı Avrupa limanlarıyla birlikte Dünya Limanları İklim Girişimi (World Ports Climate Initiative - WPCI) şemsiyesi altında oluşturulmuştur. Eğer gemi iyi bir ESI-NOx indeksine sahip ise bu indirim oranı iki katına çıkarılmaktadır. Bu kadar düşük NOx emisyonları, yakıt olarak LNG kullanımı veya büyük katalizorlerle gerçekleştirilmektedir.

Liman Yönetim Kurulu, yüksek ESI puanına sahip gemilere 2016 yılında neredeyse 3 milyon Euro indirim yapıldığını bildirmiştir.

Bununla birlikte indirim oranı daha da arttırılabilir. 20.000 ton ve üzeri yükleme kapasitesine sahip petrol, LNG veya ürün tankerleri, Yeşil Ödül sahibi olmaları halinde liman ücretinde aslında %6 ilave bir indirim daha kazanacaktır.

Söz konusu teşvikler yalnızca açık deniz gemileriyle sınırlı değildir. İç sulardaki deniz taşımacılığı sektörü de geminin Yeşil Ödül'e sahip olmasına ve deniz motoru performansının CCR2 emisyon gerekliliklerini sağlamasına bağlı olarak, %30'a kadar çıkan oranlarda liman ücreti indirimleriyle ilgili teşvikler almaktadır. 2016 yılında, iç sularda deniz taşımacılığı yapan hemen hemen 600 şirket teşvik almıştır.

Rotterdam Limanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Allard Castelein: "Küresel enerji değişiminde limanların dikkate değer bir örnek haline gelmesinde öncü bir rol oynamayı hedeflemekteyiz. Şirketler bu konuda lider bir rol oynayacaktır. CO2 azaltımı yöntemlerinin kullanımı ve/veya iklim açısından zararsız yeni işletme prosedürlerinin uygulamaya konulmasını mümkün olduğunca kısa sürede sağlamaya çalışmaktayız." diye ifade etmiştir.

Kaynak: www.green4sea.com


Detaylı Bilgi

IMO, siber risk yönetimiyle ilgili yeni bir kararı kabul etti

03.10.2017

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi (MSC), gemilerin güvenlik yönetimi sistemlerindeki denizde siber risk yönetimi hakkında yeni bir Karar kabul etti.

Karar, Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu kapsamında gemiler, personel ve çevreyle ilgili tüm olası risklerin değerlendirilmesini ve uygun kılavuzların belirlenmesini zorunlu tutmaktadır.

Ayrıca, söz konusu değerlendirme ve çalışmaların şirketin 1 Ocak 2021'den sonraki ilk Uygunluk Belgesi onayına kadar tamamlanması istenmektedir.

IMO MSC, denizde siber risk yönetimiyle ilgili yüksek düzeyde tavsiyelere yer verdiği bir sirküler yayımlamıştır.

Sirkülere bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:

Cyber Risk Management - IMO

 

 

Kaynak: Uluslararası Ticaret Odası (ICC)

 Detaylı Bilgi

Kulak pamuğu taşıyan denizatı

02.10.2017

Vahşi doğa fotoğrafçısı Justin Hofman'ın Endonezya sularında çektiği kulak pamuğu taşıyan küçük denizatının fotoğrafı internette tıklanma rekorları kırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hofman fotoğrafla ilgili "Can sıkıcı, iğrenç ve üzücüydü ancak bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu" dedi.

Hofman "Başta bu şirin denizatını kendi başına bulduğum için çok mutluydum. Sonra akıntı değişti, yosunlar, plastik, lağım ve diğer çöpler kayalıkların üstünden suya karıştı. Arkada gördüğünüz beyaz lekeler plastik poşetler. Bütün bunlar olurken bunun önemli bir sahne olduğunu ve belgelenmesi gerektiğini anladım" dedi.

Ayrıca fotoğraf, Yılın Vahşi Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında yer almaktadır.

Kaynak: BBC Türkçe


Detaylı Bilgi

Paris kent merkezinin tamamı araç trafiğine kapatıldı

02.10.2017

Fransa'da Paris Belediyesi'nin hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde 01 Ekim 2017 tarihinde ilk kez kent merkezinin tamamı araç trafiğine kapatıldı.

Bu kapsamda belediyenin izin verdiği ve kamu hizmeti yapan araçlar haricinde, Paris'te 11.00-18.00 saatleri arasında trafik akışı olmadı. İzinli araçlar da maksimum 30 kilometre hız yapabildi.

Daha önce Champs-Elysees Caddesi'ni araç trafiğine kapatan belediye, bu pazar ilk kez Paris kent merkezinin tümünde bu uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulamayla yayalar ve bisiklet sürücüleri ilk kez Paris'in bütün caddelerinde rahatça gezebilme imkanı buldu. Paris İklim Anlaşması'nın bayraktarlığını yapan belediyenin aldığı bazı önlemler şehirde hava kirliliğinin önemli oranda azalmasını sağladı.

Hava kirliliği gözlemevi Airparif, 2016 yılı için yayımladığı son raporda; Paris'te kalp ve solunum rahatsızlıklarına neden olan PM10 partiküllerinin havadaki oranının 2015'e göre 2016'da yüzde 40 düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr


Detaylı Bilgi
12345678910...
İMEAK Deniz Ticaret Odası