ICS, 2020’de kükürt üst limitinden kaynaklanabilecek kaos konusunda uyarıyor

25.05.2018

​Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), deniz yakıtlarında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle küresel olarak yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 0,5 kükürt üst limitinin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin bazı ciddi sorunların BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından acilen çözülmemesi halinde bir "kaos ve karışıklık" durumunun ortaya çıkmasından korkuyor.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90'nın deniz yoluyla yapıldığı düşünüldüğünde bu tür bir kaos, dünya çapında enerji, hammadde ve mamul ürünlerin taşınması bakımından ciddi sonuçlar doğuracaktır.

Bu görüş, geçtiğimiz hafta Hong Kong'da bir araya gelen ICS üyesi ulusal armatör birliklerinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ana sonucuydu.

Hong Kong'dan konuşan ICS Başkanı Esben POULSSON şunları söyledi:

"Denizcilik endüstrisi, IMO'nun küresel kükürt üst limitini ve getireceği olumlu çevresel faydaları tam olarak desteklemekte ve yakıt maliyetlerinde ortaya çıkaracağı önemli artışı kabul etmeye hazır bulunmaktadır. Ancak hükümetler bazı ciddi sorunları önümüzdeki birkaç ay içinde tatmin edici bir şekilde ele almazlarsa, deniz ticaretinin düzgün akışı tehlikeli bir şekilde engellenebilir. Dünya çapındaki tüm limanlarda 1 Ocak 2020'ye kadar yeterli miktarda uygun yakıtın bulunabileceği hala şüphelidir. Ayrıca, petrol rafinerilerinin vaat ettiği yeni karışık yakıtların çoğu için küresel standartların olmaması durumunda, uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle potansiyel olarak bazı ciddi emniyet sorunları bulunmaktadır."

POULSSON sözlerine şunları ekledi:

"Hükümetler, petrol rafinerileri ve yakıt maliyetini karşılamaktan sorumlu gemi kiralayanları, 1 Ocak 2020 tarihinden önceki aylarda gemilerin uygun yakıtı satın almaya başlamaları gerektiğini anlamalılardır. Fakat şu anda hiç kimse ne tür yakıtların, hangi fiyatta, hangi özellikte ya da ne miktarda mevcut olacağını bilmiyor. Herkes bu durumu çabucak kavramazsa, limanlarda mahsur kalan gemi ve yük karmaşasıyla karşı karşıya kalabiliriz."

ICS, küresel kükürt üst sınırı uygulaması hakkında Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan kritik IMO toplantısında hükümetlerin yukarıda bahsedilen meseleler hakkında ciddi bir ilerleme sağlamaları gerektiğini vurguluyor. ICS, söz konusu IMO toplantısına sektörün diğer uluslararası kuruluşlarıyla birlikte ayrıntılı birtakım teknik tebliğler sunacaktır.

Avrupa Komisyonu, IMO'nun CO2 Azaltma Stratejisine saygı duymalıdır

Hong Kong'da gerçekleştirilen ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir strateji hakkında Nisan 2018'te kabul edilen tarihi BM IMO anlaşmasına desteğini teyit etti. Buna, sektörün CO2 verimliliğini 2030 yılına kadar en az yüzde 40 ve 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artıracak hedefler ve sektörün toplam sera gazı emisyonlarını deniz taşımacılığı talebindeki artışa bakılmaksızın 2050 yılına kadar en az yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen çok iddialı bir hedef de dâhildir.

ICS üyesi ulusal kuruluşlar, yeni IMO stratejisi doğrultusunda 2023'ten önce uluslararası denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının daha da azaltılmasını doğrudan etkileyecek olan ek IMO düzenlemelerinin acil olarak geliştirilmesine katkıda bulunmayı kabul ettiler. Üyeler, deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkında Ekim ayında yapılacak bir sonraki IMO toplantısı öncesinde ICS'in ayrıntılı öneriler sunmasına karar verdiler.

MRV kuralını küresel rejimle uyumlaştırmaya yönelik bir taahhüt vermiş olan Avrupa Birliği'nin, IMO tarafından hâlihazırda kabul edilen küresel sistemle çelişen bölgesel bir CO2 raporlama sistemini uygulamayı sürdürmeye dair açık niyete sahip olması, ICS Üyelerinde ciddi hayal kırıklıkları yaratmıştır.

ICS Başkanı Esben POULSSON: "Avrupa Komisyonu'nun nihai tavsiyelerini beklemeye devam ediyoruz. Ancak denizcilik endüstrisi, gerçekteki CO2 emisyonlarıyla ilgisi olmayan ve armatörleri haksız yere cezalandırmak için kullanılacak soyut operasyonel verimlilik ölçütlerine göre her bir gemi için oluşturulan verilerin yayınlanması konusundaki muhalefetini açıkça ortaya koymuştur. IMO CO2 veri toplama sistemi ile tam bir uyumun sağlanmadığı her seçenek, deniz ticaretini ve küresel denizcilik pazarını tehlikeye atan tek taraflı tedbirleri caydırmak maksadıyla kısa bir süre önce IMO sera gazı emisyonlarını azaltma stratejisini kabul eden AB üyesi olmayan pek çok ülke tarafından kötü niyet göstergesi olarak değerlendirilecektir," dedi.

(Kaynak: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS). Türkçe çevirisi IMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılmıştır.)


Detaylı Bilgi

Meslek Komitesi Toplantısı

24.05.2018

​24 ve 25 No'lu Meslek Komitesi Toplantısı 23 Mayıs tarihinde Odamızda yapılmıştır.

 


Detaylı Bilgi

Deniz ekipmanlarının elektronik etiketlenmesi için yeni standart

24.05.2018

​Avrupa Komisyonu, iyileştirilmiş deniz ekipmanı güvenliği için yeni bir elektronik etiketleme standardını Nisan ayında tanıttı. Elektronik etiketler kullanan deniz ekipmanı üreticileri, sahteciliğe karşı daha iyi korunacak ve müşterilere stok kontrolü gibi ek fonksiyonlar sunabilecekler. Yeni standart, RFID (radyo frekansı tanımlama) ve karekod (veri matrisi) formatlamasını kullanıyor.

E-etiket yaygın şekilde uygulanmaya başladığında, yanlış belgelenmiş veya eskimiş ekipmanın yetkililer tarafından ayırt edilmesi daha kolay olacaktır. Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA), Elektronik etiketlemenin tam potansiyelini gerçekleştirmek için, kamu makamları için kullanımı kolay bir uygulama geliştirecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)


Detaylı Bilgi

Nijerya, Afrika'dan yapılan yasadışı yaban hayatı kaçakçılığı sevkiyatında ana menşe ülke oldu

24.05.2018

​Mart 2018'de, Singapurlu yetkililer toplamda yaklaşık 3.500kg (tahmini değeri 2.5 milyon $) olan 1.787 adet fildişi diş taşı ele geçirdi. (Fotoğraf: Singapur Tarım-Gıda ve Veterinerlik Kurumu ve Göçmenlik ve Kontrol Noktaları Kurumu, Mart 2018)

 

Yaban hayatı kaçakçılığı şebekelerinin özellikle de Lagos liman bölgesi ile birlikte, menşe konumlar olarak sayılan Nijerya'daki limanlardan yapılan; fildişi, karıncayiyen pulu, gül ağacı ve diğer vahşi yaşam ürünlerinin Afrika'dan yasa dışı gönderileri sebebiyle, Nijerya'nın bir bütün olarak kilit menşe ülke ilan edildiği ve giderek daha da fazla sömürüldüğü gözleniyor.

 

Mevcut bilgilere göre, Nijerya limanlarından yasadışı yaban hayatı ticareti ile ilgili şu güncel kritik eğilimler belirgindir:

 

NİJERYA'NIN MENŞE ÜLKE OLARAK İLAN EDİLİŞİNİN YÜKSELEN YANSIMASI

Özel Görev Komitesi (Taskforce) Analizi'nden alınan mevcut bilgilere göre; Nijerya menşeli yasadışı yaban hayatı ürünleri kaçakçılığının - özellikle fil fildişi, karıncayiyen pulu ve gül ağacı - sevkiyatlarının sayısı ve sıklığı son 1 - 2 yıldır önemli ölçüde artmış gibi görünmektedir. Raporlamanın da belirttiği gibi, Afrika'daki belirli vahşi yaşam trafiği ağları, Afrika'nın herhangi bir yerinden Nijerya'ya gizlice kaçırılan ve daha sonra da tipik olarak Asya'ya ihraç edilen, yasa dışı yaban hayatı ürünleri kaçakçılığı için, Nijerya cazip bir menşe ülke olarak görülüyor.

 

ÜRÜN GİZLEME YOLLARI: AHŞAP, KURUYEMİŞ, PLASTİK VE METALLER:

Özel Görev Komitesi'nin el koyduğu veri analizlerine ve aynı zamanda da gizli raporlamalara göre Nijerya'yı bir menşe ülke olarak istismar eden vahşi yaşam kaçakçılarının; ahşap kereste ürünleri, yer fıstığı çeşitleri, metal parçaları (hurda vb.) veya çeşitli türdeki plastikleri yasadışı yaban hayatı ürünleri olarak ilan ettikleri görülmektedir.

 

NARKOTİK KAÇAKÇILIĞI İLE OLASI YAKINLAŞMA: 

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağları ile Nijerya'yı yaban hayatı yasadışı gönderileri için bir menşe ülke olarak kullanmak isteyen yaban hayatı ticareti ağları arasında yakınlaşmaya ilişkin bazı göstergelerle birlikte Nijerya, Güney Amerika'dan gelen kokain kaçakçılığı ve Güneybatı Asya'dan gelen eroin kaçakçılığı ile de belgelenmiş önemli bir transit ülkedir.

 

Coğrafya:

Kabul edilmiş bir ülke olarak Nijerya ile birlikte yaban hayatı kaçakçılığı, mevcut raporlamaya göre çoğunlukla daha büyük Lagos liman bölgesinden olmak üzere; Lagos Limanı (NGLOS), Apapa Limanı (NGAPP) ve Tin Can Limanı'ndan (NGTIN) kaynaklanmaktadır. Özel Görev Komitesi Analizine göre, Nijerya menşeli yasadışı yaban hayatı trafiği sevkiyatları, Asya'da, şu anda ilan edilen varış ülkelerinin en yaygın olduğu limanlara tahsis edilmiştir: Çin, Hong Kong, Lao PDR, Malezya ve Vietnam.

 

Tehlike İşaretleri:

Kaçakçılar tespit edilmemek için taktiklerini ve güzergâhlarını her ne kadar düzenli olarak değiştirseler de, aşağıda belirtilenler, özellikle de maddelerin birleşmeleri durumunda; Nijerya deniz limanlarından yapılan gönderilerle ilgili yaban hayatı ticareti faaliyeti bakımından daha fazla risk oluşturabilirler:

 

  • Önceki yaban hayatı ticareti faaliyetinde yer aldığı bildirilen göndericiler veya alıcılar.
  • Nijerya'dan yapılan kereste veya diğer ağaçlarla ilgili ürünlerin gönderimi.
  • Nijerya'dan yapılan yer fıstığı çeşitleri gönderimi.
  • Nijerya'dan yapılan hurda veya benzerleri de dâhil olmak üzere metal parçaların gönderimi.
  • Nijerya'dan Çin, Hong Kong, Lao PDR, Malezya veya Vietnam'a yapılan gönderiler.
  • Mantıksız veya belirsiz bir iş amacı taşıyan gönderiler.

 

(Kaynak: Uluslararası Deniz Ticaret Odası – ICS)


Detaylı Bilgi

Türk P&I (Koruma ve Tazmin) Sigortaları ve Uygulamaları Semineri 29 Mayıs 2018

23.05.2018

                          Odamızın 2018 yılı Eğitim takvimi içerisinde yer alan "Türk P&I (Koruma ve Tazmin) Sigortaları ve Uygulamaları" başlıklı Seminer, Türk P ve I Sigorta A.Ş.  yetkilileri tarafından, Odamız Meclis Salonunda (İMEAK Deniz Ticaret Odası, Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı – İstanbul) 29 Mayıs 2018 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.        

                         Seminerde;  Donatanın Tabii Olduğu Hukuki Sorumluluklar ve buna bağlı Limitasyonlar Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Kapsamında Değerlendirilecek olup, birkaç örnek hadise ile de bu uluslararası düzenlemelere göre tazminatların ödenmesindeki sorumluluk sınırlarına açıklık getirilecektir. 

                        Ücretsiz ve katılımcı sınırlaması bulunmayan seminerde, katılımcı belgelerinde sorun yaşanmaması için https://goo.gl/forms/Q3AY5tM7jaAVUB9p1  linkindeki formun, en geç 28 Mayıs 2018 günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.


Detaylı Bilgi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ ile birlikte Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

22.05.2018

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ ile imza attı.  

ARSLAN, limanlarda herhangi bir işlemle ilgili veri girildiğinde Liman Tek Pencere Sistemi ile tüm Bakanlıkların bunu kullanabileceğini belirterek, "Her Bakanlık için insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan ARSLAN, Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte gelişim adına büyük mesafeler kat ettiğini ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Ekonomide yakalanan istikrarın denizcilik sektöründe de kendini gösterdiğini ifade eden ARSLAN, denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

 

ARSLAN, denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması için bakanlıklarının öncülük yaptığına işaret ederek, son 15 yılda denizciliğin her alanında kayda değer artışların meydana geldiğini anlattı.

Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta vize ve vergi olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını vurgulayan ARSLAN, "Hedefimiz 6 bin tekneye Türk bayrağı çekilmesiydi. Bugün itibarıyla 5 bin 740 teknemiz Türk bayrağına geçiş yaptı. Çok daha erken 6 bin rakamını yakalayacağız." diye konuştu.

"Sektörün iş ve işlemlerini kolaylaştırdık"

Türk gemi adamlarının, Türk ve yabancı bayraklı gemilerdeki istihdamına özel önem verdiklerine işaret eden ARSLAN, dünyada tercih edilir Türk gemi adamı yetiştirmek amacıyla eğitim kalitesini artırdıklarını ve dünya gemi işletmecilerine arz edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını kaydetti.

Bakan ARSLAN, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Deniz ticareti işlemlerinin basitleştirilmesinin ve ilgili alanlarda yapılacak iyileştirmelerin sektörün dış ticaret maliyetlerini azaltıp, rekabet gücünü artırdığının farkındayız. Bu konuda birinci çalışma gümrük kapılarında olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 15 yılda önemli çalışmalar yaptık. Bakanlıklarımızın iş birliği çerçevesinde tek pencereden bütün bakanlıkların işlemleri yapılabilir hale geldi. En son ithalatçı ve ihracatçıların çok önemsediği ordino konusunu çözdük. 150 liralık limit koyarak, sektörün talebini karşıladık. Limanlarda konteyner kartı işlemlerini düzenledik, 60 lira limit getirdik. Sektörün iş ve işlemlerini kolaylaştırıp, ticaretin önünü açtık. Liman Tek Pencere Sistemi de bunlardan biri."

"Bildirimler tek sistemden elektronik yapılacak"

ARSLAN, kişiler herhangi bir işlemle ilgili veriyi girdiklerinde Liman Tek Pencere Sistemi ile tüm Bakanlıkların ortak olarak veriyi kullanabileceğini belirterek, "Her Bakanlık için insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bu sistemin sadece Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir işlem olmadığını, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının da buraya dahil olacağını ifade eden ARSLAN, "Tek Pencere Sistemi için 1 Haziran'dan itibaren Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde pilot uygulama başlatacağız. Bir aylık periyotta hiçbir aksaklık ve eksiklik beklememekle birlikte, sahada ortaya çıkacak eksiklikleri de gidererek, sistemi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunacağız." dedi.

Benzer bir çalışmayı limanlara gelen yatlar için düzenlenen Seyir İzin Belgesi için yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiklerini belirten ARSLAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacağını dile getirdi.

ARSLAN, Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacağını anlatarak, "Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması mümkün hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol imza töreninde konuşan Bülent TÜFENKCİ, söz konusu sistemin bakanlığın hedeflerine hizmet ettiğini söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması açısından sistemin önemine değinen TÜFENKCİ, bakanlık olarak ticaretin daha kolay ve güvenli yapılmasını sağlayacak, hızını ve hacmini artıracak birçok proje yürüttüklerini ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile işlerin hızlandırılması, ihracatın artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması noktasında birçok başarıya birlikte imza attıklarını aktaran TÜFENKCİ, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin 3.5 kat büyüme kaydettiğine dikkati çekti. TÜFENKCİ, "Bu yeterli değil. Türkiye daha da büyüsün, insanlarımızın refah düzeyi daha da artsın, milli gelirimiz 10 bin dolardan 20 bin dolarlara çıksın istiyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hükümet olarak üzerimize düşen neyse onu bugün gerçekleştiriyoruz. Bürokratik işlemleri, kağıtları azaltıyoruz. İhracatçılarımızın kapı kapı dolaşmasının önüne geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Limanlarımız rekabete açık hale geldi"

TÜFENKCİ, ithalat ve ihracatın önemli kısmının deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu; "Son dönemlerde AK Parti hükümetleriyle limanlarımız çok gelişti, rekabete açık hale geldi ve uluslararası rekabette öne çıkmaya başladı. Bu tip uygulamalarla da bu rekabeti bir adım daha öne taşımak istiyoruz. Ticaret hacminin yüksek olduğu gelişmiş dünya limanlarında işlemler elektronik ortamda yürütülmekte. Taraflar arasındaki bilgi alışverişleri elektronik ortamda yapılmakta. Türkiye'de bazı işlemler elektronik ortama aktarıldı ancak bu sistem tek bir noktadan başvurarak, bütün ilgili bakanlık ve kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapmasını, işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacak."

Konteyner takip sistemini de kısa süre önce uygulamaya geçirdiklerini anımsatan TÜFENKCİ, bu sistemle özellikle limanlardaki konteynerlerin takibi noktasında ciddi bir adım atıldığını aktardı.

TÜFENKCİ, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için daha çok çaba sarfetmek gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu konumu da dikkate alarak, daha fazla çalışmalıyız ve daha çok üretmeliyiz. İnsanların işlerini kolaylaştırmalıyız ve istihdamın üretme potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. İnşallah bu sistemlerin hayata geçmesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefini de en kısa zamanda hep birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bakanlar ARSLAN ve TÜFENKCİ, "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"nü imzaladı.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı


Detaylı Bilgi

Nauru, IMO Üyesi 174. Ülke oldu

16.05.2018

Nauru 14 Mayıs 2018 tarihinde IMO Sözleşmesine ilişkin onay belgesini depozitör makam Birleşmiş Milletler'e tevdi etmiş ve böylece IMO'ya üye 174. ülke olmuştur. Nauru, Batı Pasifik Okyanusu'nda bulunan gelişmekte olan küçük bir ada devletidir.

 


Detaylı Bilgi

ACI KAYBIMIZ

16.05.2018

Odamız Meclis Başkanı Sayın Salih Zeki ÇAKIR'ın babası Hacı Hasan ÇAKIR vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü (yarın) Trabzon'un Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii'nde

kılınacak ikindi namazına müteakip Aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet ,kederli ailesine başsağlığı dileriz.


Detaylı Bilgi

​03-05-06-07 No.lu Meslek Komiteleri Toplantısı

15.05.2018

​03-05-06-07 No.lu Meslek Komiteleri Toplantısı Tuzla GİSBİR Binasında gerçekleştirilmiştir.


Detaylı Bilgi

​04-09-10-12 No.lu Meslek Komiteleri Toplantısı

15.05.2018

​04-09-10-12 No.lu Meslek Komiteleri Toplantısı Tuzla GİSBİR Binasında gerçekleştirilmiştir.

 


Detaylı Bilgi
12345678910...
İMEAK Deniz Ticaret Odası