Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, ülkemizin dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması; istihdamın arttırılması dâhil, Türkiye ekonomisine sürekli destek sağlanması nihai amacı ile ve küresel olarak denizcilik alanındaki gelişmeleri takip etmek adına Odamız aşağıdaki   kuruluşlara üyedir:

 Uluslararası Ticaret Odası - Türkiye Milli Komitesi (ICC Turkey),

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS),

Uluslararası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (ICC- IMB),

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (FONASBA),

Avrupa Topluluğu Brokerler ve Acenteler Birliği (ECASBA),

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO),

Türk – Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI),

Uluslararası Yat Limanları Birliği (TYHA),

Avrupa Gezinti Tekneleri Birliği (EBA),

Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA),

 Avrupa Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı Ağı (ESN)

 Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK).

Üye Kuruluşlar ve Devletçe temsil edildiğimiz Uluslararası Kuruluşlarla (IMO, OECD, UNCTAD gibi) ilgili ilişkiler ve yazışmalarının yürütülmesi, Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde sağlanır.

Dış İlişkiler Birimi Yetkili ve Sorumluları tarafından, anılan kuruluşların faaliyetleri, yayınları yakından izlenerek, denizcilik sektörü bilgilendirilir. Bu kuruluşlardan alınan Odamız ve denizcilik sektörüyle ilgili yazılar, anketler ve diğer hususlar cevaplandırılır. Lloyd's List, TradeWinds gibi denizcilik sektörüyle ilgili yabancı gazeteler, Shipping Intelligence Weekly, Ratification of Maritime Conventions gibi yayınlar sürekli olarak izlenerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve sektör bilgilendirilir. İMEAK DTO'yu ziyarete gelen yabancı heyetler ağırlanır, Odamız ve denizcilik sektörümüz hakkında gerekli açıklamalar yapılır. 


İMEAK Deniz Ticaret Odası