DİR Sözlü Beyan Sistemine Dahil Firmalar Listesi

 İstanbul GTBM

 Ege (İzmir) GTBM​​

 Doğu Marmara (Kocaeli) GTBM​​​​

 Orta Karadeniz (Samsun)GTBM​​​​

 Doğu Karadeniz (Trabzon) GTBM​​​​

 ​Batı Akdeniz (Antalya) GTBM​​​​​

  Uludağ (Bu​rsa) GTBM ​​​​​

  Batı Marmara (Tekirdağ) GTBM ​​​​​​

  Doğu Akdeniz (Hatay) GTBM ​​​​​​

 

 2014/20 sayılı Genelge

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı "Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan" konulu Genelge yayımlanmıştır. 


 

Söz konusu Genelge ; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi'nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemleri açıklamaktadır.

Odamız üyelerinin DİR Sözlü Beyan Sistemi'ne dahil olması zorunlu olmayıp, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında beyanname vererek ve kendi teminatlarını kendi şirketleri adına yatırarak özetle kendi imkanları ile münferit olarak işlem yapabilmeleri de mümkündür.

2014/20 sayılı Genelge kapsamında işlem yapmak isteyen Odamız üyeleri, Odamızca kurulacak sisteme dahil olmak istediklerini belirten dilekçe ile birlikte firmanın son 3 yıllık bilançosu, şirket ortaklarının adli sicil kayıtları ile vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair yazıyı Odamıza göndermeleri neticesinde evraklar DİR Komitesi'nce değerlendirilmekte, sisteme girişine onay verilen firmadan Odamızca hazırlanan sözleşmenin imzalaması, 500 TL yıllık işlem ücreti ve Odamız adına 20.000 TL teminat mektubu istenmektedir.​

Bugüne kadar Odamız Sekreteryası'nca yürütülen çalışmalar neticesinde Odamız ile İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Batı Marmara, Uludağ ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 9 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve bahsi geçen bölgelerde DİR Sözlü Beyan Sistemi devreye girmiştir​. ​​

İMEAK Deniz Ticaret Odası