6.12.2018 , Sayi : 4589, Sirküler No : 722

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 05.12.2018 tarihli ve 18022 sayılı yazısı ve eki.

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, ''I. Start-Up Booster Fuarı''nın, 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde, Tunus Sfax Belediyesi Kongre Salonunda, Sfax İş Merkezi (CAS) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu fuarın, genç girişimlerin gelişmesi ve yeni teşekküllerle finans kurumlarının bir araya gelmesi için fırsat sunacağı belirtilmektedir. Etkinlik kapsamında, yeni girişimler için bir sergi alanı, iş görüşmeleri (B to B), ihracatın teşviki ve dijital pazarlama hakkında iki konferans ve uzmanlarla özel danışmanlar arasında görüşmeler planlandığı ifade edilmektedir.

Organizasyona ait bilgi ve taslak programa www.cas.tn internet adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve eki.

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                             -Meclis Başkanlık Divanı

                                                                                   -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gözde TÜRKEŞ

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

I.Start-Up Booster Fuari.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası