7.12.2018 , Sayi : 4608, Sirküler No : 724

Sayın Üyemiz,

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından; “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Yönetmelik’te özetle;

MADDE 23 – (1) Mal veya hizmet alımının pazarlık usulü ihale ile yapılabilmesi için;

d) Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili her türlü mal, hammadde ve ürünün karayolu, demiryolu, havayolu taşıtları ile taşınması kapsamında; nakliye, taşıt, iş makinesi, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dâhil olmak üzere her türlü hizmetin satın alınması,”

ibaresi yer almakta olup, söz konusu Yönetmeliğe Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla

 

 

                                                                      

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                       Genel Sekreter 

EK: Yönetmelik Örneği (9 Sayfa – Web’te)

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                           - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                

- TAİS

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

  29 ve 40 Nolu Meslek Grupları

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4608-724.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası