25.12.2018 , Sayi : 4819, Sirküler No : 760

Sayın Üyemiz,

İlgi: ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)'nın 11.12.2018 tarihli ve MC(18)108 sayılı yazısı

Üyelerden, 6-10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili, oturumlararası çalışma grubunun beşinci toplantısına, ICS tarafından teklif edilen taslak önerileri incelemeleri ve değerlendirmede bulunmaları talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                                                                                     

                                                                                                                       Saygılarımızla, 

                                                                                                                      Murat TUNCER  

                                                                                                                      Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (25 syf.)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

sera gazi 2.pdf
sera gazi.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası