19.2.2019 , Sayi : 662, Sirküler No : 109

              Sayın Üyemiz,

  İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarih ve E.1434 sayılı yazısı.

  İlgi yazı ile;

İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülen "Doğu Marmara Denizinde Demarsal Balık Stoklarının Tespiti" projesi kapsamında ilgi yazıda (EK) belirtilen koordinatlarda; hava ve deniz şartlarına bağlı olarak 15.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında                     “R/V YUNUS S” araştırma gemisi kullanılarak araştırma çalışmaları yapılacağı,

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması ile belirlenen bölgede dikkatli seyir yapılması, görev yapan deniz aracına çapaıiz verilmemesi hususları belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                  Saygılarımızla                                      

  

 

                                                                                                                İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                Genel Sekreter

EK: İlgi Mesaj (2 Sayfa Web Sayfası)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-109.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası