5.3.2019 , Sayi : 861, Sirküler No : 142

              Sayın Üyemiz,

            Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu’nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak                net 30 TL (Otuz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili “Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı” 05.03.2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Karar’ın bir örneği Odamız web sayfasında, “Genel Duyurular” Bölümü “Gemiadamları” alt sekmesinde yer almaktadır.

 

           Bilgi ve gereğini arz/ rica ederim.

                                                          

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter      

EK:  Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (1 Sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-142.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası