5.3.2019 , Sayi : 855, Sirküler No : 139

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2019-32/53) 3 Mart 2019 tarih ve 30703 sayılı  Resmi Gazete’de  (RG) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ  (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve %80’nin bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmişti. Bu süre 4 Mart 2019 tarihi itibariyle sona eriyordu.

 

3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13.maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ; ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğuna ilişkin süre altı ay daha 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde, Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından öncelikle ihracatçılar sorumlu olacaktır. Ticari amaçla mal ihracında,  bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacaktır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

    Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4869_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası