17.4.2019 , Sayi : 1507, Sirküler No : 268

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi 12 Nisan 2019 Tarihli ve 29486 sayılı Bakan Olur’u ile yayınlanmıştır. Söz konusu Yönerge, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                         Saygılarımla,

 

 

 

                                                                                                                        Cengiz ÖZKAN                           

                                                                                                                        Genel Sekreter V.  

   EK: Yönetmelik Örneği (12 Sayfa – Web’te)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1507-268.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası