19.4.2019 , Sayi : 1539, Sirküler No : 278

Sayın Üyemiz,

 

19 Nisan 2019 Tarih ve 30750 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 985 Sayılı Karar ile; ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği, belirtilmektedir.

Söz konusu “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 985)” Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                                  Saygılarımla,

 

 

                                                                      

                                                                                                                               Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                              Genel Sekreter V.

EK: Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Örneği (2 Sayfa – Web’te)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1539-278.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası