19.4.2019 , Sayi : 1553, Sirküler No : 287

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarihli ve E.82898 sayılı yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık vizyonu kapsamında "Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı", hazırlandığı ve gelen önerilerin değerlendirilmesi neticesinde revize edildiği ve tekrar görüşe açıldığı ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Ek'te yer alan Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 02 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu, arz ve rica ederiz. 

                          Saygılarımızla,

                          Cengiz ÖZKAN

                         Genel Sekreter V. 

EKLER:

Ek-1:Taslak Yönetmelik (18 syf)

Ek-2:Görüş Bildirme Formu(1 syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

gorusformu.docx
Sıfır Atık.docx
İMEAK Deniz Ticaret Odası