29.4.2019 , Sayi : 1644, Sirküler No : 300

Bilindiği üzere, Varış Öncesi Beyana İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarih ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 23.04.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmekte olduğundan, ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/12 sayılı Genelgesi gereğince Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında;  Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe Dairesi’nce Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ile Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi yayınlanmıştır.

 

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ile Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

   Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

   Genel Sekreter

 

EK-1 : Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu (10 sayfa)

EK-2 : Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi (50 sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)
İMEAK Deniz Ticaret Odası