13.5.2019 , Sayi : 1812, Sirküler No : 314

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 25.04.2019 tarihli ve 4490 sayılı yazısı.

            Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, Rus Enerji Haftası (Russian Energy Week) Uluslararası Forumu’nun, 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde, Moskova’da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, küresel enerji gelişmelerini­n ele alınacağı söz konusu Foruma ilişkin detaylı bilgilerin www.rusenergyweek.com interne­t sitesinde yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                           Saygılarımla,

 

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter  

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı.

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                             

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                            

                                                          

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Rus Enerji Haftasi Uluslararasi Forumu.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası