14.5.2019 , Sayi : 1849, Sirküler No : 320

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan  "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24 Nisan 2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

            Bilgilerinize arz ve rica ederim.                                   

                                                                                                            Saygılarımla,                                                                           

Ek: Yönetmelik (10 Sf)                                                                                                       

İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4177_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası