14.5.2019 , Sayi : 1851, Sirküler No : 321

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: UAB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.34302 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi yapacak firmaların yetkilendirilmesine, denetimine ve yetkilendirilen firmalara uygulanacak idari yaptırımlara yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlükleri tarafından “Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” taslağının hazırlandığı bildirilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Ek-2 form aracılığıyla en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.    

                                                                                                                  Saygılarımla, 

 

 

 

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                 Genel Sekreter

Ek-1 : Taslak Yönetmelik ( 10 Sayfa )

Ek-2 : Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4182_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası