16.5.2019 , Sayi : 1881, Sirküler No : 325

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 25.04.2019 tarihli ve 4489 sayılı yazısı ve eki.

            Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizm ve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren listenin, Büyükelçilik kanalıyla Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (APIEX) alındığı belirtilmekte olup, bahse konu listenin ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                           Saygılarımla,

 

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter  

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve eki.


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Mozambik Projeleri.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası