16.5.2019 , Sayi : 1911, Sirküler No : 328

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Karar yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Söz konusu Karar ile ;

  1. Posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ve bedeli 22 €'u aşmayan eşyaya uygulanan gümrük vergi muafiyeti kaldırılmıştır.
  2. Posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri yayınlardan alınan %8 oranındaki gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.
  3. Yolcu beraberi getirilmesi halinde yolcu kimlik kaydına her 2 yılda bir kaydedilebilen cep telefonlarının getirilebilme süresinin 3 yıla çıkarılmıştır.
  4. Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsil yoluyla işlem yapabildiği ihracat işlemlerinde miktar ve değer limitlerinin 5 katı yerine 10 katına kadar arttırma yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiştir.
     

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

                                                                                                                                                                                 Saygılarımla,

 

 

                                                                                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                                                                 Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4200_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası