8.12.2016 , Sayi : 4640, Sirküler No : 812

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'in 05.12.2016 tarihli bila sayılı yazısı.

 

Avrupa Konseyi Kararıyla Batı Hint Okyanusu'nda Deniz Haydutluğuna karşı askeri  bir güç olarak konuşlandırılmış Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri (European Union Naval Force-EUNAVFOR) Atalanta Operasyonu'nun görev süresinin Aralık 2018 tarihine  kadar uzatıldığı bilgisine yer verilen ilgi yazının Türkçe çevirisi Ek'te sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

EK-1 :İlgi Yazı ve Türkçe Çevirisi (2 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                                     Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web sayfasında)                                      - T.C. UDHB, Deniz Ticareti Genel 

-Türk Armatörler Birliği                                                          Müdürlüğü                                   

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                     - YK Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                        

   29,30 Meslek  Grupları                                                    

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- TAİS

- Tüm Gemi Sahibi Firmalar                                                            


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sayı 4640 Sirkü 812.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası