“Tamamıyla iyi n​​​​iyet çerçevesinde, Üyelerimize yardımcı olmak maksadıyla yapılan çevirilerde, aynı anlama gelen kelimelerin terminolojisinde farklılıklar olabileceği de göz önüne alınarak, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, çevirinin basım, yayın ve içeriğinden doğabilecek zararlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.”

Bu konuda uyarıların ve olabilecek düzeltmelere yönelik taleplerinizin tarafımız​​a bildirilmesinden memnuniyet duyulacaktır. (di@denizticaretodasi.org.tr)​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası