Çevre sorunları, ülkemizde ve dünyada bir başka deyişle, global ve bölgesel olarak bazı ayrılıklar göstermektedir. Bu sorunlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, doğal ve ekonomik zenginlikleri, nüfus ve eğitimlerinin farklılıkları oranında değişmektedir. Dünyamızı evrensel boyutta ilgilendiren, önemli çevresel sorunlardan biri olan deniz kirliliği, uluslararası nitelik taşımakla birlikte, öncelikli ulusal sorunlarımız arasındadır.

Gemilerin normal operasyonlarından ve kazalardan kaynaklanan kirliliğin, toplam kirlilik yükü içindeki oranı %12 civarındadır. Ancak bu oranında düşürülebilmesi ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için hazırlanan plan, müdahale ve programların ivedilikle tamamlanarak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanması için ülkemiz olarak gerekli altyapının ivedi olarak oluşturulması gerekmektedir.

1. MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi) 

2. Gemi Geri Dönüşümü ​

3. Bunker 2001 Sözleşmesi 

4. Balast Suyu Yönetimi 

5. İklim Değişikliği ve Emisyonlar

6. Ulusal Mevzuat Uygulamaları


İMEAK DTO MECLİS İHTİSAS ÇEVRE KOMİSYONU

Sn. Süheyl DEMİRTAŞ (Başkan) 

Sn. Meral MENGİ (Başkan Yardımcısı)  

Sn. Yılmaz ONUR (Üye)  

Sn. Hakan ŞEN (Üye)  

Sn. Hayriye DEMİROĞLU (Çevre Mühendisi/Müdür) 


İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu ile her ay önceden belirlenen Gündem ile toplantılar yapılmakta olup, alınan kararlar ışığında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

İletişim :

hayriye.demiroglu@denizticaretodasi.org.tr


ERGUVAN Çevre Ödülleri 

Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi kapsamında, çevre bilincini oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla sorumluluk almak isteyen ve bu duyarlılığa sahip, sanat ve çevre değerlerini kullanarak fikirler üreten öğrencileri bir araya getirmek amacıyla, 2006 yılından itibaren Erguvan Çevre Ödülleri Yarışması düzenlenmiştir.

Organizasyon, İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, 2009-2012 yılları arasında Odamızca katılımın sağlanan ve İstanbul'da bulunan tüm özel/resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan yarışmada; resim, fotoğraf, afiş-slogan ve karar vericiye mektup kategorileri yer almıştır.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Hatıra Ormanı

İMEAK DTO olarak, Deniz Çevresine verdiğimiz önem yanında, Ülkemizin orman varlığının arttırılmasına katkı sağlamak, Üyelerimiz ve Personelimize ağaç ve orman sevgisini aşılamak, fidan dikme alışkanlığını kazandırmak, bu hususta etkinlik düzenlemeyi sürdürmek ve yaygınlaştırmak amacıyla; "İMEAK Deniz Ticaret Odası Hatıra Ormanı" Yönetim Kurulumuz Kararı gereği Nisan 2014 yılında tesis edilmiştir.

Bu kapsamda; Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Köyü Mevkii, Durusu Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Ağaçlandırma Projesi sahasında, 3 hektar (30 dönüm) alanda 3.000 adet fidanı kapsayan "İMEAK Deniz Ticaret Odası Hatıra Ormanı"na, Odamız Üyelerinin ve Personelinin katılımı ile Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde her yıl Nisan/Mayıs ayı içinde saha ziyareti yapılmaktadır.​​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası