5.11.2018 , Sayi : 4212, Sirküler No : 645

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sıfır Atık Projesi"nin 2017 yılında başlatıldığı ve belirli esaslar ile kriterler doğrultusunda yaygınlaştırılarak geliştirilmesi için tüm Türkiye'de aşamalı olarak 2023 yılına kadar uygulamaya geçilmesinin hedeflendiği, "Sıfır Atık Yönetmeliği" Taslağı, ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Ek'te yer alan Yönetmeliğe ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin, Görüş Bildirme Formuna işlenmek suretiyle, en geç 20 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederiz. 

                                       Saygılarımızla,

                                       Murat TUNCER

                                       Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1:Taslak Yönetmelik (25 syf)

Ek-2:Görüş Bildirme Formu


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1930_001.pdf
GORUS_FORMU.doc
s-f-rat-kyontslk_20181022-20181023131043.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası