16.11.2018 , Sayi : 4324, Sirküler No : 675

​             Sayın Üyemiz,

            "Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

             Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği'ne Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" bölümünden ulaşılabilir.      

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                             Saygılarımızla

                                                                                                                      

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 EK: Değişiklik Yönetmeliği (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği;                                                                      Bilgi:

Tüm Üyeler ( Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Amatör Denizcilik Federasyonu                                - Meclis Üyeleri

İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri        

İMEAK DTO 01, 02, 14, 31, 38, 39, 45, 46 ve

48 No'lu Meslek Grubu Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Bahadir KÜÇÜK

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

675.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası