22.11.2018 , Sayi : 4390, Sirküler No : 684

​Sayın Üyemiz,

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 01.01.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında ;

- Taşıma işleri organizatörleri yetki belgesi başvuruları, belge yenileme ve dönüştürme işlemleri,

- TİO Yönetmeliği Kapsamında Alınacak Muafiyetli ÜDY/ODY Belgeleri

- Üst Düzey Yönetici (ÜDY)-TİO veya Orta Düzey Yönetici (ODY)-TİO Mesleki Yeterlilik Belgesi

konularına ilişkin açıklayıcı bilgi notları yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                           Saygılarımızla,

 

                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                             Genel Sekreter

EKLER :

EK-1: TİO yetki belgesi başvuruları, belge yenileme ve dönüştürme işlemleri (4 sayfa)

EK-2 : TİO Yönetmeliği Kapsamında Alınacak Muafiyetli ÜDY/ODY Belgeleri (1 sayfa)

EK-3 : ÜDY-TİO veya ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgi Notları (1 sayfa)

 

NOT : Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesi başvurularının

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

(GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA

Tel : 0312 203 10 00 Faks : 0312 231 51 89 E-Posta : tmkt@uab.gov.tr)

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Gereği :                                                                      Bilgi:

- Tüm Üyeler (Web)                                                        - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.                 

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29, 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu MK Başkan ve Üyeleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4283_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası