Adli Gemi Satışları Hk.

             

İlgi   : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 03/04/2019 tarihli ve MLC(19) 06 sayılı yazısı.         

          

Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından gönderilen İlgi yazıda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'nun 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği " Gemilerin Adli Satışları" ve Denizcilik Uluslararası Komitesi (CMI)'nin taslak Konvansiyon  çalışmalarının ICS'in UNCITRAL ile olan görüşmelerine destek sağlayacağı ifade edilmektedir.

Şubat 2019'da gerçekleştirilen Deniz Hukuku Komitesi toplantısında ICS, 6 No'lu Çalışma Grubu'nun 13-17 Mayıs 2019 tarihinde New York'da Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantıya ilişkin "Adli Gemi Satışları" konusundaki çalışmalara başlanacağının bildirildiği, çalışma dokümanlarının UNCITRAL web sitesi: https://uncitral.un.org/en/working_groups/6/sale_ships   linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Çalışmaya yönelik ilk izlenimlerde;

 

-CMI'nin teklifine göre taslak konvansiyonun (EK-A), dünya genelinde gemilerin satışını düzenleyen yabancı ülke kararlarını tanımamalarından kaynaklanan sorunları ele alacağı,

 

-CMI taslak sözleşmesine göre (Ek B), "bir geminin adli satışının" bir geminin bir kamu ihalesi veya özel anlaşma yoluyla veya Devletin yasaları tarafından öngörülen diğer uygun yollarla bir Yetkili Otorite tarafından satılması anlamına geldiği ve Adli Satışın gelirlerinin alacaklılara verildiği,

 

-Taslak sözleşme, adli satışların bildirim prosedürü ve etkisine ilişkin hükümleri ve adli satıştan hemen önce, gemi sahibinin veya gemiye bağlı kayıtlı bir ipotek veya satıştan hemen önce gemi üzerindeki kayıtlı borç için sahibinin satışa itiraz edebileceği hükümleri içerdiği ifade edilmektedir.

 

EK'de sunulan "Adli Gemi Satışları" konulu taslak çalışmanın incelenerek, varsa önerilerinizin, ICS'e iletilmek üzere Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda,

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.     

                                                                                                                                                         Saygılarımla,                                       

                                                                                                                                                         İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                                         Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (28 sayfa)

255_1461_EK_1461.pdf 255_1461_MLC_19_06___JUDICIAL_SALE_OF_SHIPS___UNCITRAL.pdf 255_1461_MLC_19_06___Annex_B___CMI_draft_Convention_on_Foreign_Judicial_Sales_of_Ships_and_their_Recognition.pdf 255_1461_MLC_19_06___Annex_C___Swiss_Govt_submission_to_UNCITRAL_2018.pdf 255_1461_MLC_19_06___Annex_A___CMI_proposal_to_UNCITRAL_2017.pdf