• Anasayfa
  • |
  • Alıkonulan, Tutulan Gemiler ve Terk Edilen Gemiadamları Hk.

Alıkonulan, Tutulan Gemiler ve Terk Edilen Gemiadamları Hk.

İlgi   : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 05.04.2019 tarihli ve LA(19)13 sayılı yazısı.         

          

           Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen İlgi yazıda; ICS, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), Uluslararası Hristiyan Denizcilik Birliği (ICMA) ve Gemi İşletmeciliği Sektörü Uluslararası Ticaret Birliği Intermanager işbirliği kapsamında  hazırlanan ve Uluslararası Denizciler Yardımlaşma ve Dayanışma Ağı (ISWAN)'nın yayımladığı "Alıkonulan,  Tutulan Gemiler ve Terk Edilen Gemiadamları" yayınına,

 https://www.seafarerswelfare.org/assets/documents/resources/Arrested-and-Detained-Vessels-and-Abandoned-Seafarers.pdf

linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Yayında, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) Standartları A2.5.2 paragraf 2'de belirtildiği üzere ; gemiadamlarının kontratlarında belirtilen koşullar dahilinde yurda dönüş masraflarının karşılanmadığı, yeterli kumanya sağlanmadığı ve kontratlarında belirtilen maaş ödemelerinin en az iki ay yapılmadığı gibi durumlarda terk edilmiş statüsünde sayıldıkları, MLC'e taraf olan ülkelerin kendi bayrağı altındaki gemilerde,  gemiadaları için "finansal güvence" sağlandığından emin olunması gerektiği, gemi sahibinin ya da finansal güvence sisteminin gemiadamlarının yurda dönüşlerini karşılamadığı gibi durumlar olması halinde, Bayrak Devleti'nin gemiadamının yurda dönüşünü karşılamakla yükümlü olduğu bildirilmektedir.  Yayında ayrıca bu tür olaylara maruz kalan gemiadamlarının yapması gerekenler gibi birçok faydalı konuya değinilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                            Saygılarımla,                                                                             

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı Sureti (1 sayfa)

254_1459_EK_1459.pdf