• Anasayfa
  • |
  • Baltık Denizi Girişi (Danimarka Suları) Seyri Hk.

Baltık Denizi Girişi (Danimarka Suları) Seyri Hk.

                     Sayın Üyemiz,

                      İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                              Müdürlüğü'nün 07.09.2018 tarih ve E.66384 sayılı yazısı.

 

                     İlgi yazı ile, Danimarka Denizcilik İdaresi'nin 14.08.2018 tarihli yazısında;

                     - 23.10.2007 tarihli ve 263 sayılı IMO sirkülerinde, "Amendments to the recommendation on navigation through the entrances to the Baltic Sea" bölümüne atıfta bulunularak Baltık Denizine giriş seyrinde Route T boyunca 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin "Skagen" den "Gedser" e kadar olan bölümde yoğun trafik ve sığ sulara bağlı olarak karaya oturma ve çatışma riski nedeniyle pilot alarak seyretmelerinin IMO tarafından önerildiği,

                     - 11.60 metre drafta sahip "HALİL ŞAHİN" isimli geminin 11.04.2018 tarihinde anılan tüm bölgede pilotsuz olarak seyrettiği, Danimarka Denizcilik İdaresi'nin bu durumu seyir için tehlikeli olarak gördüğü, pilotla seyrin seyir güvenliğini artıracağını düşünerek, 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin anılan seyir süresince pilotaj servislerini kullanmalarını kuvvetle önerdiği,

                     - İlave olarak, 2009/16/EC Liman Devleti Kontrolü konulu Avrupa Birliği direktifine göre Baltık Denizi girişi boyunca seyirde IMO tavsiyesine uymayan gemilerin son Paris MoU denetimine bakılmaksızın ilave denetime tabi tutulabileceği ve bu durumun gemi sahipleri ile işleticilerine tebliğ edilmesi istendiği,

                    Bu itibarla, anılan IMO tavsiye kararına hassasiyetle uyulmasının önem arz ettiği belirtilerek, konunun Odamıza kayıtlı tüm gemi sahiplerine/işleticilerine duyurulması istenmektedir.

                      Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                Saygılarımızla

 

                                                                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                                                                           Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek'i  (17 Sayfa)

        (Odamız Web Sayfası)                                                 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                           BİLGİ                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyele          

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    - WISTA Türkiye Derneği

- TAİS                                                      

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                       

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 

- Gemi Sahibi Firmalar

520_3448_EK_520.pdf