• Anasayfa
  • |
  • BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hakkında

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hakkında

İlgi: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.01.2019 tarih ve 34221550-749-1025 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’nın 15.01.2019 tarih ve 81588444-150.05-2019/22874764 sayılı yazısından bahisle;

 

            Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1843 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı,

 

  • "IQe.039 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

  • IQe.l 18 Name: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq Listed on:26 Apr. 2004 Other information:

 

  • IQe. 122 Name: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

A.k.a.: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:"

 

hususları belirtilmektedir.

 

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.          

                                                                                                                 Saygılarımızla

                                                                                  

 

                                                                                                                Murat TUNCER

EK: İlgi yazı ve eki (1 Sayfa – Web’te)                                                  Genel Sekreter

74_443_3145_001.pdf