• Anasayfa
  • |
  • “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” Hak.

“Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” Hak.

Sayın Üyemiz;

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği” ve “Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği” 19 Nisan 2019 tarih ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğler alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken “büyük kaza önleme politika belgesi” ve “güvenlik raporu”na ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı hazırlanmış olup Tebliğler Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

                                                                                                                  Saygılarımla, 

 

 

 

                                                                                                                 Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                 Genel Sekreter V.

279_1541_3942-001.pdf 279_1541_buyuk-end.rar