• Anasayfa
  • |
  • Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasında ICS’in Taslak Teklifleri Hk.

Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasında ICS’in Taslak Teklifleri Hk.

İlgi: ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 22.01.2019 tarihli ve MC (19) 06 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusundaki oturumlararası çalışma grubunun beşinci oturumuna sunulan güncellenmiş taslak ICS teklifleri, Ek’te üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                     

Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                   İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                       Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (3 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (25 syf.)

 

96_566_3247_001.pdf 96_566_3248_001.pdf