• Anasayfa
  • |
  • Güney Marmara 3-B Sismik Veri Toplama Projesi

Güney Marmara 3-B Sismik Veri Toplama Projesi

  Sayın Üyemiz,

 

  İlgi: a) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi

              Başkanlığı'nın 08.04.2019 tarih ve E.19716 sayılı yazısı.

          b) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2019 tarih ve 25941

              sayılı yazısı.

 

           İlgi (a) yazı ile, Marmara Denizi'nde 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının Nisan 2019 ayı itibariyle başlayacağının ilgi (b) yazı ile bildirildiği ve Trafik Ayrım Düzenini (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi'nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulduğu,

belirtilmekte olup, ilgi yazılar ve Ek'indeki geçici tavsiye rotaya ilişkin duyurunun bir örneği Ek'te yer almaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                  

 

 

 

                                                                                                                             Saygılarımla                                      

       

                                                                                                                             İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                             Genel Sekreter

EK: İlgi Yazılar ve Ek'li Duyuru  (4 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                          BİLGİ               

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                         

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          

- TAİS                                                      

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular             

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                

- T.D.İ. A.Ş.                                                                                 

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                   

- İDO A.Ş.                                                            

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD                                                                              

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- WISTA Türkiye Derneği

- Beykoz Denizciler Derneği

- Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

- S.S. Erdek Deniz Motorlu Taş. Koop.

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

256_1462_EK.256.pdf