• Anasayfa
 • |
 • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

            Müdürlüğü’nün 25.01.2019 tarih ve E.7293 Sayılı Yazısı.

                    b) 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve

                        Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği

                    c) 24.01.2019 tarih ve 6860 sayılı ve 2019/3 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi

 

İlgi (a) yazı ile;

 

İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet sahalarının ilgi (c) Genelge ile belirlenmiş           olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde       (http://www.didgm.gov.tr) yayımlandığı,

 

İlgi (b) Yönetmelik ve İlgi (c) Genelge Çerçevesinde verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin olarak;

 

 1. İlgi (c) Genelgenin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 7 inci maddelerinde belirtilmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özelleştirme sonucu işletme/imtiyaz hakkı elde etmiş olan kuruluşlar, tersane bölgeleri ve gemi geri dönüşüm tesisleri ile tekil liman statüsündeki kuruluşların, hizmet izin belgesi başvurularını en geç 3 ay içerisinde İdareye yapmaları,

   
 2. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin farklı teşkilatlar tarafından verileceği hizmet sahalarında, palamar hizmetlerinin römorkörcülük teşkilatı/teşkilatları uhdesinde yürütüleceği, hususları bildirilmektedir.

   
  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                      

   

                                                                                                            Saygılarımızla

   

                                                                                                                          

                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

   

  EK: İlgi (a) Yazı Örneği (1 Sayfa)                          

         

   

   

   

   

   

63_383_EK_63.pdf