• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Hk.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan,  "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Yönetmeliğe Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" Bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.       

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Murat TUNCER

 

 

                                                                                                                       Genel Sekreter

7_9_EK_7.pdf